Љ  А Д  В А Л И

ќабули шањрвандон аз љониби роњбарияти Вазорати мудофиаи

Љумњурии Тољикистон

б/т.

Рутбаи њарбї, насаб, ном, номи

падар ва вазифаи ишѓолнамуда

Рўзњои њафтаи ќабул

Ваќти ќабул

(соат)

Эзоњ:

1

генерал - полковник

Шерали Мирзо, вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон

Шанбеи якум ва сеюми моњ

9:00

то 12:00

а) њангоми дар сафарњои хизматї ва рухсатии навбатї ќарор доштани вазир, муовини якуми ў тибќи тартиботи дохилї шањрвандонро ќабул менамояд:

б) шањрвандон вазифадоранд бо навбат барои ќабул ва баќайдгирї худро номнавис намоянд;

в ) баќайдгирии шањрвандон рўзњои душанбе  то љумъа аз соати 14:00 то

16:30 дар Дастгоњи вазири мудофиа гузаронида мешавад.

2

генерал - лейтенант Собирзода Эмомалї Абдураҳим, сардори Ситоди генералии Ќуввањои Мусаллањ - муовини якуми  вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон

Шанбеи дуюми моњ

10:00

то 12:00

3

генерал - майор Ғуломзода Абдулҳошим Даврон, муовини вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон

Чоршанбеи

якум моњ

ва панљуми моњ

10:00

то 12:00

4

генерал - майор Латифзода  Асрор Қурбон, муовини вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон

Чоршанбеи

дуюм ва шанбеи чоруми моњ

10:00

то 12:00

5

генерал - майор Саидзода Бобољон Абдуќодир, муовини вазири мудофиа оид ба аќибгоњ

Чоршанбеи

сеюм ва шанбеи панљуми моњ

10:00

то 12:00

6

генерал - майор Мањмадзода Сўњроб Талбак, муовини вазири мудофиа оид ба аслиња ва техникаи њарбї-сардори Раёсати аслиња ва техникаи њарбии Вазорати мудофиаи

Љумњурии Тољикистон

Чоршанбеи

чоруми моњ

10:00

то 12:00